Accuphase

Tanken bakom företagets slogan “Enrich Life through Technology” sammanförde en grupp av mycket högkvalificerade ljudexperter som idag producerar den framgångsrika Accuphase-serien av ljudutrustning. Det är grunden för alla Accuphase-komponenter vars högkvalitativa kvalitet kan betraktas som extravagant. Precis som det finns avancerade musikinstrument som är högt värderade, tror vi att detsamma gäller ljudkomponenter. Denna övertygelse utgör grunden för vårt designkoncept. Det är anledningen till att vi strävar efter att bygga extra värde i var och en av våra enheter så att de fullt ut visar fördelarna med den handbyggda konstruktionen.

Shopping Basket